Navigace

Obsah

Whistleblowing - vnitřní oznamovací systém

Typ: ostatní
Vnitřní oznamovací systém v naší společnosti přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.
Veškeré poskytnuté informace jsou v naprostém bezpečí.

Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

 

Naše společnost zřídila vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S přijatým oznámením se může seznámit pouze příslušná osoba. Veškeré poskytnuté informace jsou proto v naprostém bezpečí.

 

Příslušná osoba: Markéta Šťastná

Telefon: +420 778 738 773

E-mail: marketa.stastna@almed.cz

 

Oznámení lze podat způsoby uvedenými níže.

 

Možnosti podání oznámení

V souladu se Zákonem umožňujeme podat oznámení písemně, ústně nebo osobně.

 

1. Písemně Prostřednictvím oznamovacího formuláře na adrese www.nntb.cz/c/x39qe0vh. Oznámení lze sledovat na www.nntb.cz/c/x39qe0vh v sekci Zkontrolovat oznámení, po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.

 

2. Ústně Prostřednictvím oznamovacího formuláře na adrese www.nntb.cz/c/x39qe0vh pomocí odkazu „Vytvořit hlasový záznam“ nahrajete hlasový záznam.

 

3. Osobně

Příslušné osobě do 14 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech. Příslušná osoba o takovém oznámení vyhotoví protokol.

 

Co je považováno za oznámení dle Zákona?

Pokud upozorníte na jednání, které:

 

- má znaky trestného činu,

- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,

- porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených Zákonem (např. finanční služby, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí aj.).

 

Ochrana osobních údajů

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

 

Externí oznamovací kanál

Oznámení můžete podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Více informací včetně oznamovacího formuláře naleznete na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.

 

Vyloučení

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.


Přílohy

Vytvořeno: 11. 12. 2023
Poslední aktualizace: 11. 12. 2023 10:07
Autor: Správce Webu