Navigace

Obsah

Sanatorium Topas Škvorec

O zařízení Škvorec

 

Charakteristika a zaměření pracoviště:

Sanatorium TOPAS s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které se zaměřuje na komplexní péči pro klienty s různým typem organické duševní poruchy.

V souladu s rozhodnutím o registraci poskytujeme tyto služby:

 

  • Domov se zvláštním režimem podle §50 zákona 108/2006 sb., o sociálních službách
  • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle §52 zákona 108/2006 sb., o sociálních službách
  • Poskytování zdravotních služeb

 

Sanatorium se nachází uprostřed městyse Škvorec na Masarykově náměstí. Pro sociální služby je určena budova Penzionu, která stojí samostatně v areálu Sanatoria. Penzion byl modernizován v roce 2005. Má 15 dvoulůžkových pokojů a 5 třílůžkových. Ke všem pokojům přísluší sociální zažízení.

Pro poskytování zdravotních služeb je určena Hlavní budova, která má kapacitu 80 lůžek, většina pokojů je třílůžkových, s vlastním sociálním zařízením. 

 

Poslání naší práce vychází z charakteru onemocnění, člověk s demencí si svou chorobu neuvědomuje, tudíž sám většinou nevyžaduje žádnou pomoc. Demence mu postupně uzavírá okolní svět, klient neumí vyjádřit své potřeby, bolesti, vzhledem k tomu, že postupně ztrácí paměť, nikoho a nic nepoznává, není schopen se sám najíst, neví, kdy si vzít léky, atd. Nabízíme citlivé řešení a pomoc rodinám, které se starají o duševně nemocného člena tím, že na sebe převezmeme starost a péči o nemocného. 

 

 

  • Služby poskytujeme v souladu s Listinou základních práv a svobod a Deklarací práv osob s duševním postižením, Evropskou chartou pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují, Deklarace Alzheimer Europe, Chartou práv pacientů, Etickým kodexem práv pacientů.
  • Principem poskytované péče je chovat se podle nejnovějších poznatků medicíny a ošetřovatelství, schopnost dávat najevo city a schopnost empatie.
  • Služby jsou poskytovány všem klientům naší cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, národnost apod.
  • Respektujeme soukromí klientů. Dodržujeme individální přístup ke klientům a zachování jejich lidské důstojnosti.
  • Garantujeme klientům vysokou úroveň poskytovaných sociálních služeb. V roce 2005 jsme zavedli systém managementu jakosti v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2000, který byl v roce 2006 úspěšně certifikován rakouskou společností ÖQS (Quality Austria).

 

ŠkvorecŠkvorecŠkvorec