Navigace

Obsah

Pro sponzory

Děkujeme všem sponzorům, dárcům a podporovatelům za laskavou finanční i jinou pomoc, díky které můžeme zlepšit a zkvalitnit podmínky života našim klentům.

 

Příspěvky je možno posílat následujícím způsobem:
- bankovním převodem
- poštovní poukázkou

 

Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit příspěvek jako odpočet od základu daně:

 

Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně 

prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

 

Právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmu).