Navigace

Obsah

 

 

 

O zařízení Seč

 

Charakteristika a zaměření pracoviště:

Sanatorium Topas s.r.o. Seč je domov se zvláštním režimem specializovaný na osoby s chronickým duševním onemocněním.
Naše zařízení se nachází v krásném prostředí Železných hor, v klidné zóně městečka Seč, v blízkosti Sečské přehrady.

Ubytování klientů je v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Místnosti jsou vybaveny tak, aby působily příjemně a současně splňovaly svůj účel. Celková kapacita zařízení je 241 lůžek.


 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

 

Veřejný závazek umožňuje klientům, zaměstnancům a široké veřejnosti orientovat se v poskytovaných službách SANATORIA. Veřejný závazek utváří systém základních hodnot a kultury v našem zařízení.

 

POSLÁNÍ

 

Posláním našeho Domova se zvláštním režimem je vytvářet prostředí umožňující uživatelům s nízkou mírou soběstačnosti, se ztrátou paměťových a orientačních schopností důstojné prožívání života a poskytovat nepřetržitou odbornou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péči s respektováním jedinečnosti každého člověka.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 

Osoby s chronickým duševním onemocněním.

Cílovou skupinou jsou osoby s různým typem organické duševní poruchy, s Alzheimerovou chorobou a různými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • těm, kteří jsou schopni za pomoci v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí

 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení

 • osobám sluchově a zrakově postiženým, které vyžadují speciální péči, např. osobní asistenci

 • osobám, nespadajícím do cílové skupiny a vyžadujícím služby, na které nemáme registraci

 • osobám s akutním infekčním a parazitárním onemocněním (Vyhláška č. 306/2012 Sb.,)

 • osobám závislým na alkoholu a návykových látkách v akutní fázi

 

CÍLE

Cílem naší služby je:

 • zabezpečit klientům základní životní potřeby v oblastech stravování a bydlení

 • zajistit tělesný komfort klienta

 • podporovat klienty v udržování osobních kontaktů s okolím

 • zajistit klientům pomoc s vyřízením osobních záležitostí

 

PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLE

Sanatorium zajišťuje individuální plánování způsobu poskytování služeb:

 • zajišťuje bezpečné a vlídné prostředí

 • zajišťuje celodenní stravovaní

 • zajišťuje úkony zdravotní a ošetřovatelské péče

 • zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • zajišťuje pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí

 • podporuje zájem klientů o společenské kontakty, zajišťuje aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

 

ZÁSADY

 • úcta k člověku a zachování lidské důstojnosti

 • individuální přístup, nestrannost a tolerance

 • vybudování vzájemné důvěry

 • respektování svobodné vůle klienta

 • respektování soukromí a ochrana před předsudky

 • poskytování odborné péče

SečSečSeč

Program TENA Expert je nastaven tak, aby zvýšil komfort klientů a poskytoval jim podporu například v řízeném pitném režimu či při doprovázení na toaletu. Člen personálu, který prošel školením, se stává expertem v oblasti podpory kontinence, přičemž si v rámci svého zařazení vytvoří tým spolupracovníků, budoucích expertů, kteří budou v porovnání se zbytkem personálu disponovat širšími informacemi o inkontinenci a přístupech k podpoře kontinence.

Absolvent programu „TENA Expert“ dohlíží na dodržování postupů souvisejících s péčí o kontinenci a podporuje zvýšení soběstačnosti a kontinence uživatelů. O inkontinentní klienty pečuje na základě jejich individuálních potřeb a při výběru vhodné pomůcky se vychází z kritérií obsažených v normě ISO 15621.

Certifikát Tena 1certifikát Tena 2