Navigace

Obsah

Aktivizační činnosti

 

V seniorském věku dochází k úbytku duševních a fyzických sil, ale cílenou a vhodnou aktivizací lze tento proces omezit a potlačit zvlášť u seniorů postižených různými typy demencí.

 

Snažíme se o smysluplné naplnění volného času klientů, s cílem zkvalitnit a zpříjemnit jim pobyt v našem sanatoriu.

 

Arteterapie - skupinová práce s klenty, při které se využívá výtvarného projevu

 

Ergoterapie - je součást péče o klienta a představuje aktivizaci, nácvik soběstačnosti a návyky a dovednosti opakovány, stačí jen několik málo dní k tomu, aby zcela vymizely a nebyly obnoveny. "Dělání, dělání, všechny smutky zahání" - zpívalo se v jedné pěkné české pohádce. A něco pravdy na tom asi bude. S našimi klienty pomocí rozličných aktivit, jako jsou jednoduché ruční práce, vaření, pečení, pletení z peddigu, zalévání květin apod. pomáháme navodit pocit spokojenosti, samostatnosti, v kolektivu sounáležitosti a přátelství.

 

Fyzioterapie - pohybový režim - pravidelná cvičení s klienty s ohledem na jejich možnosti.

 

Muzikoterapie - je součástí relaxace, zpěv a pohyb s hudbou celkově aktivují mozkovou činnost.

 

Petterapie - využívání zvířat má blahodárný vliv na zmírnění pocitů osamělosti a společenské izolace.

 

Reminiscenční terapie - tato metoda je velice důležitá pro klienty, kteří trpí poruchami krátkodobé paměti, ale velmi dobře si vybavují události dávno minulé. V mozku jsou nejdéle zachovány vědomosti a návyky, které jsou uchovány v dlouhodobé paměti. Doporučujeme proto, aby si klienti do našeho sanatoria přinesli drobné předměty a věci jim blízké a milé, k nimž mají citový vztah. Vhodné jsou zejména předměty, které jsou připomínkou dřívějších zájmů, koníčků a zálib. Z praxe víme, že i klient, který na první pohled nereaguje na podněty, přece je vnímá. Žije ve vlastním světě, do kterého my nemáme přístup. Důležitou pomůckou pro reminiscentní terapii je životopis klienta, který sestavujeme ve spolupráci s rodinou nebo jeho blízkými. Naši zaměstnanci tak lépe naváží kontakt s klientem, mohou mu připomenout jeho rodiště, jména dětí, vnoučat apod.

 

Validace - znamená následovat člověka postiženého demencí do jeho vnitřního světa, tento svět akceptovat, pojmenovat a potvrdit. Jde o metodu založenou na jednoduchém, empatickém a laskavém přístupu zaměstnanců, kteří naslouchají klientům a snaží se naplnit jejich potřeby. Díky validačnímu přístupu je možné dosáhnout uvolnění atmosféry a navázat kontakt, učíme se zacházet s vlastními pocity a reakcemi. Metoda validace není žádnou léčebnou metodou či terapií. Snaží se poukázat na to, že každé chování, i to pro nás v dané chvíli nepochopitelné, má svůj důvod a budeme-li reagovat jiným způsobem, než jsme běžně zvyklí, můžeme předcházet vypjatým situacím nebo podráždění našeho klienta.