Navigace

Obsah

Vážení příbuzní, vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás poprosili o vyplnění dotazníku týkajícího se spokojenosti s poskytovanou sociální službou u nás v Sanatoriu Topas Seč. Dotazníky jsou k dispozici na recepci nebo u schránek na případné náměty a připomínky. Souhlasíte-li, vyplněný dotazník prosím vhoďte do kterékoliv z bílých schránek umístěných na všech patrech sanatoria. Dotazníkové šetření bude probíhat do 30.4.2018.

Velmi děkujeme a vážíme si Vaší zpětné vazby.

Bc. Jana Řebíčková

vrchní sestra