Navigace

Obsah

Aktivizace klienta

V seniorském věku dochází k úbytku duševních a fyzických sil, ale cílenou a vhodnou aktivizací lze tento proces omezit a potlačit zvlášť u seniorů postižených různými typy demencí. 

 

Snažíme se o smysluplné naplnění volného času klientů, s cílem zkvalitnit a zpříjemnit jim pobyt v našem sanatoriu.

 

Nácvik soběstačnosti - dosažení maximální možné míry samostatnosti a soběstačnosti klieta

 

Arteterapie - skupinová práce s klienty, při které se využívá výtvarného projevu

 

Ergoterapie - skupinová práce s klienty vedoucí k zachování soběstačnosti v rámci denních činností. Představuje aktivizaci, nácvik soběstačnosti, návyky a dovednosti, které jsou opakovány, protože stačí jen několik málo dní k tomu, aby zcela vymizely a nebyly obnoveny. 

 

Aktivizační cvičení - pohybový režim - pravidelná cvičení s klienty s ohledem na jejich možnosti. 

 

Muzikoterapie - je součástí relaxace, zpěv a pohyb s hudbou celkově aktivují mozkovou činnost. 

 

Petterapie - využívání zvířat má blahodárný vliv na zmírnění pocitů osamělosti a společenské izolace.

 

Sociální trénink - klientům trpícím duševními chorobami sociální kontakty prospívají a stimulují je.

 

Reminiscenční terapie - tato metoda je velice důležitá pro klienty, kteří trpí poruchami krátkodobé paměti, ale velmi dobře si vybavují události dávno minulé.

 

Aromaterapie - smyslová stimulace pomocí vůní

 

Validace - znamená následovat člověka postiženého demencí do jeho vnitřního světa, tento svět akceptovat, pojmenovat a potvrdit.

 

Gardenterapie - zahradní terapie