Navigace

Obsah

Vážení rodinní příslušníci,
s ohledem na neustále rostoucí výskyt respiračních onemocnění v našem regionu vás žádáme při návštěvě našeho sanatoria o ochranu dýchacích cest rouškou či respirátorem.
Děkujeme za pochopení a ohleduplnost vůči našim klientům.

 

Oznamujeme Vám, že v areálu našeho zařízení byly zahájeny práce na opravě havarijního stavu ČOV, splaškové a dešťové kanalizace, které budou probíhat do 30.11.2023.

Jsme si vědomi, že po dobu realizace stavebních prací budou ztížené podmínky, které ale nevedou k omezení chodu našeho sanatoria.
Tímto Vás žádáme o zvýšenou opatrnost při pohybu osob v areálu a při vjíždění na parkoviště. Pro bezpečné parkování Vašich automobilů byla v areálu sanatoria vyhrazena parkovací plocha u plotu při místní komunikaci.


Děkujeme za pochopení!


 

O zařízení Topas Vizovice

 

SANATORIUM TOPAS s.r.o. ve Vizovicích je domov se zvláštním režimem, specializovaný na osoby s chronickým duševním onemocněním.

Naše zařízení se nachází v klidné části města Vizovice, 14 km východně od Zlína, obklopené kopci Vizovických vrchů. Součástí zařízení je rozsáhlá zahrada s parkovou úpravou.

Kapacita domova je 201 lůžek. Poskytujeme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Veškeré prostory jsou bezbariérové. 

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

 

Veřejný závazek umožňuje klientům, zaměstnancům a široké veřejnosti orientovat se v poskytovaných službách SANATORIA. Veřejný závazek utváří systém základních hodnot a kultury v našem zařízení.

 

POSLÁNÍ

 

Posláním našeho Domova se zvláštním režimem je vytvářet prostředí umožňující uživatelům s nízkou mírou soběstačnosti, se ztrátou paměťových a orientačních schopností důstojné prožívání života a poskytovat nepřetržitou odbornou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péči s respektováním jedinečnosti každého člověka.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 

Osoby s chronickým duševním onemocněním.

Cílovou skupinou jsou osoby s různým typem organické duševní poruchy, s Alzheimerovou chorobou a různými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • těm, kteří jsou schopni za pomoci v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí

 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení

 • osobám sluchově a zrakově postiženým, které vyžadují speciální péči, např. osobní asistenci

 • osobám, nespadajícím do cílové skupiny a vyžadujícím služby, na které nemáme registraci

 • osobám s akutním infekčním a parazitárním onemocněním (Vyhláška č. 306/2012 Sb.,)

 • osobám závislým na alkoholu a návykových látkách v akutní fázi

 

CÍLE

Cílem naší služby je:

 • zabezpečit klientům základní životní potřeby v oblastech stravování a bydlení

 • zajistit tělesný komfort klienta

 • podporovat klienty v udržování osobních kontaktů s okolím

 • zajistit klientům pomoc s vyřízením osobních záležitostí

 

PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLE

Sanatorium zajišťuje individuální plánování způsobu poskytování služeb:

 • zajišťuje bezpečné a vlídné prostředí

 • zajišťuje celodenní stravovaní

 • zajišťuje úkony zdravotní a ošetřovatelské péče

 • zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • zajišťuje pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí

 • podporuje zájem klientů o společenské kontakty, zajišťuje aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

 

ZÁSADY

 • úcta k člověku a zachování lidské důstojnosti

 • individuální přístup, nestrannost a tolerance

 • vybudování vzájemné důvěry

 • respektování svobodné vůle klienta

 • respektování soukromí a ochrana před předsudky

 • poskytování odborné péče

 

Celý objekt je bezbariérový. Součástí sanatoria je i rozsáhlá zahrada s parkovou úpravou.

 

VizoviceVizoviceVizoviceVizoviceVizovice