Obsah

Informace o provozovně SANATORIUM LOTOS  v Ostředku u Benešova najdete na adrese
www.sanatorium-lotos.cz

 

Program a péče zařízení Ostředek u Benešova

Poskytování služeb vychází zejména z potřeb uživatelů a je postaven na jeho schopnostech, důraz je kladen na individuální přístup. Snažíme se o to, aby poskytování služeb bylo komplexní. Program sestavujeme přiměřeně k aktuálním fyzickým schopnostem klientů.
Je zde možnost pracovat v dílně se dřevem, na zahradě apod.

Každoročně pořádáme sportovní dny.

Věřící klienty v našem zařízení pravidelně navštěvuje pan farář nebo mají možnost docházet do kostela na náměstí.

Klientům nabízíme procházky do městečka a různé výlety do vzdálenějšího okolí.
Další aktivity jsou přednášky, četba knih, ruční práce.
Oblíbené je vaření, povídání a vzpomínání na staré dobré časy, zpívání s harmonikou.
Pořádáme pravidelně velikonoční a vánoční jarmarky.

 

Zdravotní péče je zajišťována zdravotnickým personálem 24 hodin denně, praktický lékař dochází jednou týdně, psychiatr podle potřeby. Péči ostatních lékařských odborností zajišťujeme ambulantně. Personál se stará o veškeré denní aktivity klienta podle stupně jeho postižení, tedy o oblékání (úplná nebo částečná pomoc) a dále stravování (dohled nebo i krmení), částečná nebo plná pomoc při hygieně (wc, sprchování), pomoc při nákupech, vyřizování úředních záležitostí, styk s úřady. Stravování v našem zařízení zajišťuje firma Almed Servis s.r.o. www.almed.cz.

 

Součástí je i péče o osobní prádlo, manikúra, pedikúra, kadeřnické služby. Pečovatelé a sociální pracovníci provádějí s klienty aktivační terapii, resocializační terapii, reedukaci, dále chodí s klienty na procházky do parku či blízkého okolí. Organizujeme též různé výlety, zábavné programy, vystoupení apod. Staráme se o to, aby se klienti u nás cítili jako doma.

Garantujeme klientům vysokou úroveň poskytovaných sociálních služeb.
Bližší informace o pobytu, cenách i dalších podmínkách vám rádi zodpovíme.