Škvorec - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úhrady za služby

 

Úhrada za služby na lůžkách zdravotní péče (platí pouze v zařízení Škvorec)

 

Platba za kompletní služby činí 580 - 740,- Kč/den

(sazebník je přílohou ke smlouvě o pobytu klienta v Sanatoriu)

 

Na lůžkách zdravotní péče se příspěvek na péči nepobírá, pokud ho klient má přiznaný, výplata příspěvku na péči je zastavena.

 

 

Úhrada za služby na lůžkách sociální péče

 

Úhrada za ubytování činí 305,- Kč/den

Úhrada za celodenní stravu činí 255,- Kč/den

(podrobný sazebník je přílohou ke smlouvě o poskytnutí služby sociální péče)

 

Na lůžkách sociální péče náleží přiznaný příspěvek na péči poskytovateli sociálních služeb. Tento příspěvek není možno využívat k úhradě léků, zdravotních a inkontinenčních pomůcek, stravy, bydlení apod.