Škvorec - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Režim dne

Režim dne

Vzhledem k typu onemocnění našich klientů je denní režim nezbytný a je součástí terapie. Klienti nejsou schopni ve většině případů si sami organizovat režim dne, denní aktivity, nemají pocit a potřebu hladu, žízně apod.

 

Po snídani jsou klienti v péči ošetřujícího personálu, který jim zajišťuje společnost, péči a celodenní aktivizační programy.  

 

Denní režim 

07:00 - 08:30       vstávání dle individuální potřeby, ranní hygiena

08:30 - 09:15       snídaně

09:15 - 10:30       aktivizační program

10:30 - 10:45       přesnídávka

10:45 - 12:00       aktivizační program

12:00 - 13:00       oběd

13:00 - 14:30       polední klid, siesta u kávy

14:30 - 15:30       aktivizační program

13:30 - 16:00       odpolední svačina

16:00 - 17:30       aktivizační program

17:30 - 18:30       večeře

18:30                     individuální večerní hygiena a ukládání klientů na lůžko

21:30                     večeře (pro diabetiky a klienty s váhovými úbytky)

 

Noční režim 

S ohledem na zdravotní stav našich klientů a jejich bezpečnost není vhodné, aby sami bez doprovodu opouštěli sanatorium. Recepce se uzavírá pro veřejnost v 19:00 hod, ve výjimečných případech je návštěva umožněna i po této době. V objektu sanatoria je instalován kamerový systém, který monitoruje bezprostřední okolí budovy, vstupní halu a chodby a slouží k zajištění bezpečnosti klientů. 

V průběhu noci jsou každé dvě hodiny pokoje šetrně kontrolovány zdravotnickým personálem z důvodu bezpečí a zdravotního stavu klientů.