Škvorec - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poskytované služby

- ubytování

- úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla

- zajištění celodenní stravy

- pomoc při zvládání běžných úkonů při péči o vlastní osobu 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociální terapeutické činnosti

- aktivizační činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Dle možnosti zařízení a požadavků lze klientům poskytovat i další služby za úhradu.

 

Naše služby nejsou určeny

- těm, kteří jsou schopni za pomoci v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí

- osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení

- osobám sluchově a zrakově postiženým, které vyžadují speciální péči, případně osobní asistenci

- osobám nespadajícím do cílové skupiny a vyžadujícím služby, na které nemáme registraci

- osobám s akutním infekčním a parazitárním onemocněním

- osobám závislým na alkoholu a návykových látkách v akutní fázi