Navigace

Obsah

Vizovice

O zařízení Topas Vizovice

 

SANATORIUM TOPAS s.r.o. ve Vizovicích je domov se zvláštním režimem, specializovaný na osoby s chronickým duševním onemocněním.

Naše zařízení se nachází v klidné části města Vizovice, 14 km východně od Zlína, obklopené kopci Vizovických vrchů. Součástí zařízení je rozsáhlá zahrada s parkovou úpravou.

Kapacita domova je 201 lůžek. Poskytujeme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Veškeré prostory jsou bezbariérové. 

 

Poslání
Posláním našeho Domova se zvláštním režimem je vytvářet prostředí, umožňující uživatelům s nízkou mírou soběstačnosti, se ztrátou paměťových a orientačních schopností důstojné prožívání života a poskytovat odbornou ošetřovatelskou, zdravotní a sociální péči s vlídností a respektováním jedinečnosti každého člověka.

 

Cíle

 • Přistupovat individuálně ke klientům s ohledem na jejich zdravotní stav, na jejich potřeby a přání včetně rozvíjení jejich schopností a dovedností.
 • Podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby klientů
 • Zajistit bezpečné a vlídné prostředí pro klienty, připomínající spíše domov
 • Zachovat stávající soběstačnost v co největší možné míře
 • Podporovat vlastní vůli klientů a svobodné rozhodování
 • Vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času
 • Zajistit možnost společenského a kulturního vyžití
 • Umožnit klientům využívání vnějších zdrojů, institucí a veřejných služeb

 

Zásady

 • Úcta k člověku a zachování lidské důstojnosti
 • Individuální přístup, nestrannost a tolerance
 • Vybudování vzájemné důvěry
 • Respektování svobodné vůle klienta
 • Respektování soukromí a  ochrana před předsudky
 • Poskytování odborné péče

 

Celý objekt je bezbariérový. Součástí sanatoria je i rozsáhlá zahrada s parkovou úpravou

 

VizoviceVizoviceVizoviceVizoviceVizovice