Navigace

Obsah

 

 

Absolvent programu „TENA Expert“ dohlíží na dodržování postupů souvisejících s péčí o kontinenci a podporuje zvýšení soběstačnosti a kontinence uživatelů. O inkontinentní klienty pečuje na základě jejich individuálních potřeb a při výběru vhodné pomůcky se vychází z kritérií obsažených v normě ISO 15621.

Program TENA Expert je nastaven tak, aby zvýšil komfort klientů a poskytoval jim podporu například v řízeném pitném režimu či při doprovázení na toaletu. Člen personálu, který prošel školením, se stává expertem v oblasti podpory kontinence, přičemž si v rámci svého zařazení vytvoří tým spolupracovníků, budoucích expertů, kteří budou v porovnání se zbytkem personálu disponovat širšími informacemi o inkontinenci a přístupech k podpoře kontinence.

 

 

 

Osvědčení o splnění podmínek auditu TE 2020