SANATORIUM TOPAS s.r.o. - síť Domovů se zvláštním režimem

O zařízení Seč

Sanatorium Topas Seč
Sanatorium Topas Seč
Zahrady Sanatoria Topas Seč
Příjezd do Sanatoria Topas Seč

Charakteristika a zaměření pracoviště:

Sanatorium Topas s.r.o. Seč je domov se zvláštním režimem specializovaný na osoby s chronickým duševním onemocněním.
Naše zařízení se nachází v krásném prostředí Železných hor, v klidné zóně městečka Seč, v blízkosti Sečské přehrady.

Ubytování klientů je v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Místnosti jsou vybaveny tak, aby působily příjemně a současně splňovaly svůj účel.


Poslání
Posláním našeho Domova se zvláštním režimem je vytvářet prostředí, umožňující uživatelům s nízkou mírou soběstačnosti, se ztrátou paměťových a orientačních schopností důstojné prožívání života a poskytovat odbornou ošetřovatelskou, zdravotní a sociální péči s vlídností a respektováním jedinečnosti každého člověka.

Cíle

 • Přistupovat individuálně ke klientům s ohledem na jejich zdravotní stav, na jejich potřeby a přání včetně rozvíjení jejich schopností a dovedností.
 • Podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby klientů
 • Zajistit bezpečné a vlídné prostředí pro klienty, připomínající spíše domov
 • Zachovat stávající soběstačnost v co největší možné míře
 • Podporovat vlastní vůli klientů a svobodné rozhodování
 • Vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času
 • Zajistit možnost společenského a kulturního vyžití
 • Umožnit klientům využívání vnějších zdrojů, institucí a veřejných služeb

 

Zásady

 • Úcta k člověku a zachování lidské důstojnosti
 • Individuální přístup, nestrannost a tolerance
 • Vybudování vzájemné důvěry
 • Respektování svobodné vůle klienta
 • Respektování soukromí a  ochrana před předsudky
 • Poskytování odborné péče