SANATORIUM TOPAS s.r.o. - síť Domovů se zvláštním režimem

Informace k přijetí

Zájemce o službu je před uzavřením dohody seznámen se všemi podmínkami poskytování služby, naše sociální pracovnice zjišťuje, co zájemce od služby očekává, jaké osobní cíle bude služba naplňovat a jaká bude konkrétní forma a rozsah služby, kterou budeme poskytovat. Osobní cíle vycházejí z možností a schopností zájemce o službu. 

 

Prvotní kontakt probíhá na základě telefonické domluvy, na jejímž základě si domluvíme prohlídku našeho zařízení. Sociální pracovnice Vám ochotně zodpoví jakýkoli dotaz.

Při přijetí je sepsána smlouva o poskytování služeb v našich zařízeních, ve které jsou specifikovány veškeré náležitosti včetně ceny za pobyt. Návrh smlouvy o pobytu klienta Vám ochotně zašleme na vyžádání.

 

Podrobnější informace Vám poskytnou sociální pracovnice ve Vámi vybraném zařízení.

 

Žádost o umístění klienta  a Jednání se zájemcem o službu - základní informace naleznete pod záložkou "Ke stažení".