SANATORIUM TOPAS s.r.o. - síť Domovů se zvláštním režimem

Přijetí, pobyt a ceny

Informace k přijetí

Zájemce o službu je před uzavřením dohody seznámen se všemi podmínkami poskytování služby...

Úhrady za služby

Vstupní poplatek neúčtujeme, je součástí našeho marketingu a zahrnuje:

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen osobám , které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při.....