SANATORIUM TOPAS s.r.o. - síť Domovů se zvláštním režimem

Poskytovaná péče

Služby

- Ubytování
- Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla

Druhy péče

V seniorském věku dochází k úbytku duševních a fyzických sil, ale cílenou a vhodnou aktivizací lze tento proces omezit a potlačit zvlášť u seniorů postižených různými typy demencí. Snažíme se o smysluplné naplnění volného času klientů, s cílem zkvalitnit a zpříjemnit jim pobyt v našem sanatoriu.

Režim dne

Vzhledem k typu onemocnění našich klientů je denní režim nezbytný a je součástí terapie.

Stravování

U klientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí často dochází během onemocnění k podvýživě (malnutrici) a velmi často úbytku svaloviny při zachování tukových zásob, takže malnutrice nemusí být patrná. Může docházet i k patrnému hubnutí.....