Navigace

Obsah

Služby

- ubytování

- úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla

- zajištění celodenní stravy

- pomoc při zvládání běžných úkonů při péči o vlastní osobu 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociální terapeutické činnosti

- aktivizační činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí

 

Naše služby nejsou určeny

- osobám, které netrpí žádnou duševní poruchou

- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení

- osobám, které z důvodu infekční a parazitární nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb

- osobám, které ohrožují sebe a okolí pro akutní a chronickou závislost na návykových látkách

- osobám s agresivním chováním vůči ostatním klientům a vůči personálu