Navigace

Obsah

Režim dne

Režim dne

Vzhledem k typu onemocnění našich klientů je denní režim nezbytný a je součástí terapie. Klienti sami nejsou schopni ve většině případů organizovat si režim dne, denní aktivity, nemají pocit a potřebu hladu, žízně apod.

 

Po ranní hygieně jsou klienti v péči terapeutek, které jim zajišťují společnost, péči, ergoterapii a celodenní aktivizační programy. Během této péče zdravotní personál zajišťuje medikace, léky, výměnu inkontinentních pomůcek, doprovází klienty na vyšetření a pomáhá při zvládání všech běžných úkonů péče o vlastní osobu. 

 

Denní režim 

06:00 - 07:45       vstávání dle individuální potřeby, ranní hygiena

08:00 - 09:00       snídaně

10:00 - 10:30       přesnídávka

11:30 - 12:30       oběd

14:00                     odpolední siesta u kávy

15:00 - 15:30       odpolední svačina

17:00 - 17:30       večeře

17:30                     individuální večerní hygiena a ukládání klientů na lůžko

21:00                     večeře (pro diabetiky a klienty s váhovými úbytky)

 

Noční režim 

S ohledem na zdravotní stav našich klientů a jejich bezpečnost není vhodné, aby sami bez doprovodu opouštěli sanatorium. Recepce se uzavírá pro veřejnost v 19:00hod, ve výjimečných případech je návštěva umožněna i po této době. V objektu sanatoria je instalován kamerový systém, který monitoruje bezprostřední okolí budovy, vstupní halu a chodby a slouží k zajištění bezpečnosti klientů. 

V průběhu noci jsou každé dvě hodiny pokoje šetrně kontrolovány zdravotnickým personálem z důvodu bezpečí a zdravotního stavu klientů postižených duševní chorobou.